Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2019 roku, w podziale na 4 zadania

2019-01-14 12:38:54
Usuwanie drzew i krzewów oraz usuwanie materii organicznej, na trzech obszarach w granicach m. Jaworzna: pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Długoszyna" (mapa nr 1); pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Sadowa Góra" (mapa nr 2); pn. "Płaty muraw w Jaworznie, rejon Ciężkowice, Góra Wielkanoc" (mapa nr 3);

2019-01-11 11:36:13
Świadczenie usług wsparcia dla urządzeń sieciowych.

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa 9 stycznia2019r. o godz. 10.45.

Otwarcie ofert nastąpi 9 stycznia 2019r. o godz. 11.00.

2019-01-11 08:42:29
„Przywrócenie wartości przyrodniczych i użytkowych poprzez rekultywację miejskiego akwenu Sosina w Jaworznie" – ETAP I i część ETAPU II w zakresie budowy wybranych obiektów rekreacyjno–wypoczynkowych"

2019-01-08 10:10:27
Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych, dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019r. - w podziale na 3 pakiety.

2019-01-03 12:14:20
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek oraz ich zwrotów w 2019 roku.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert - na dzień 13.12.2018r.

2018-12-28 11:59:42
Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina.

UWAGA! kolejna zmiana terminu składania i otwarcia ofert - na 20.12.2018.

2018-12-20 12:40:17
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego (JRM) oraz zarządzanie, utrzymanie i kompleksowa eksploatacja JRM w okresie obowiązywania umowy

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10 grudnia 2018r.

2018-12-10 12:42:45
Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 3 części.

2018-12-04 12:50:13