Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ubezpieczenie majątku Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019 roku.

2019-01-15 14:08:03
Świadczenie usługi przyjęcia i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazanym z terenu miasta Jaworzna przez Straż Miejską w Jaworznie.

2019-01-11 13:37:46
Dostawa żywności do Żłobka Miejskiego w Jaworznie w podziale na 5 części.

2019-01-11 12:52:59
Dostawa materiałów papierniczo-biurowych oraz papieru toaletowego i ręczników papierowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019r.

2019-01-10 14:25:18
Sukcesywna dostawa ciekłego gazu LPG (propan do celów opałowych) w ilości około 18 000 l do 1 zbiornika na LPG związanego z budynkiem mieszkalnym, położonym w Jaworznie przy ul. Drogowców 4.

2019-01-09 11:33:41
Dostawa paliwa do pojazdów służbowych, maszyn i urządzeń Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019r

2019-01-09 11:33:07
zakup indywidualnych i grupowych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych w zakresie psychoterapii uzależnień oraz psychoterapii współuzależnień realizowanych dla mieszkańców Gminy Miasta Jaworzno i na terenie Gminy Miasta Jaworzno w postaci porad dodatkowych, nie objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.

2019-01-08 14:55:36
Naprawa i konserwacja systemu monitoringu wizyjnego oraz monitoringu wjazdów do miasta w 2019r.

2019-01-08 14:54:45
Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z eksploatacji.

2019-01-07 11:54:12
„Świadczenie usług ochrony w rozumieniu przepisów ustawy z  22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2019r. w podziale na 3 części (...)”

2019-01-07 11:52:26