Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

2017-01-04 10:15:17
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji

2017-01-04 10:13:14
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 r. miasta Jaworzna

2017-01-04 10:12:06
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna

2017-01-04 10:11:02
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2026

2016-12-29 12:48:42
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2016 – 2026

2016-12-29 12:45:04
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 rok

2016-12-29 12:43:32
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2017 rok

2016-12-29 12:41:27
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji

2016-12-29 12:39:09
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jaworzna do 2032 roku

2016-12-29 12:37:17