Informacja o wyrobach zawierających azbest 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 8 poz. 31) na wykorzystującym wyroby zawierające azbest (właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest) ciąży obowiązek sporządzenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest” i przedkładania jej właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz informacji osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą składa w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Podmioty prawne, przedsiębiorcy przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa.

 

Załączniki

Informacja o wyrobach zawierających azbest - wzór.pdf

Data: 2018-01-19 10:12:12 Rozmiar: 161.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 341
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Gryzło
Osoba odpowiedzialna za informację : Rytter Agnieszka
Czas wytworzenia: 2018-01-19 10:12:12
Czas publikacji: 2018-01-19 10:15:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak