Opłaty za gospodarowanie odpadami 

 
 

 1. Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 •  dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, liczona jako iloczyn liczby mieszkańców oraz ustalonej stawki opłaty:

 

odpady selektywne

odpady nieselektywne (zmieszane)

15,00 zł miesięcznie

29,00 zł miesięcznie

Obowiązujący wzór deklaracji wraz z załącznikiem (dla współwłaścicieli) do pobrania również w wersji edytowalnej (deklaracja, załącznik)

 

 

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, liczona jako iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz ustalonej stawki opłaty:

 

rodzaj i wielkość pojemnika

odpady selektywne

odpady nieselektywne (zmieszane)

      pojemnik 0,12 m3

28,40 zł miesięcznie

56,80 zł miesięcznie

      pojemnik 0,24 m3

56,80 zł miesięcznie

113,60 zł miesięcznie

       pojemnik 1,1 m3

127,00 zł miesięcznie

254,00 zł miesięcznie

       pojemnik 2,2 m3

213,00 zł miesięcznie

426,00 zł miesięcznie

        pojemnik 5 m3

468,60 zł miesięcznie

937,20 zł miesięcznie

        pojemnik 7 m3

667,40 zł miesięcznie

1 334,80 zł miesięcznie

         worek 0,08 m3

22,72 zł miesięcznie

45,44 zł miesięcznie

Obowiązujący wzór deklaracji wraz z załącznikiem (dla współwłaścicieli) do pobrania również w wersji edytowalenj (deklaracja, załącznik)

 

 

 • dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:

 

odpady selektywne

odpady nieselektywne (zmieszane)

85,00 zł rocznie

za jeden domek letniskowy

170,00 zł rocznie

za jeden domek letniskowy

Obowiązujący wzór deklaracji wraz z załącznikiem do pobrania również w wersji edytowalnej (deklaracja, załącznik)

 

 

2. Miejsce załatwiania spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi:

 

 • sprawy związane ze składaniem deklaracji – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 275, pokój nr 3.1, 3.2 oraz 3.3 , tel. 32 618-16-84, 32 618-17-26, 32 618-15-99

 • sprawy związane z płatnościami – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 275, pokój nr 3.8 oraz 3.10, tel. 32 618-16-89, 32 618-16-81, 32 618-16-19

   

Indywidualny numer rachunku bankowego, którym posługują się właściciele nieruchomości nie ulega zmianie.

 

 

3. Obowiązujące uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

 

 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Jaworzna

 • sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 • uchwała w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 • w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Załączniki

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Data: 2018-01-23 13:08:11 Rozmiar: 201.15k Format: .pdf Pobierz

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf

Data: 2018-01-23 13:08:11 Rozmiar: 140.61k Format: .pdf Pobierz

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf

Data: 2018-01-23 13:08:11 Rozmiar: 177.98k Format: .pdf Pobierz

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli.pdf

Data: 2018-01-23 13:08:11 Rozmiar: 187.4k Format: .pdf Pobierz

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.pdf

Data: 2018-01-23 13:08:11 Rozmiar: 211.57k Format: .pdf Pobierz

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Data: 2018-01-23 13:08:11 Rozmiar: 531.34k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Izabela Stempkowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Stempkowicz
Czas wytworzenia: 2018-01-23 13:08:11
Czas publikacji: 2019-01-29 09:55:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak