Wybory samorządowe 2018 

 
 

 

 

 1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 sierpnia 2018 r. informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załącznik 1.  
 2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. ws. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku - załącznik 2.
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - załącznik 3:
  • Załącznik nr 3a – Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
  • Załącznik nr 3b – Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
 4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - załącznik 4:
  • Załącznik nr 4a - Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach.
 5. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Jaworzna - załącznik 5.
 6. Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załącznik 6.
 7. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 12 września 2018 r. dot. składu osobowego i dyżurów - załącznik 7.
 8. Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 24 wrześna 2018 r. dot. powołania obwodowych komisji wyborczych - załącznik 8.
 9. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załącznik 9.
 10. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załacznik 10.
 11. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 1 paździenrika 2018 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Jaworzno - załącznik 11.
  • załącznik nr 11a - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych,
  • załącznik nr 11b - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych,
  • załącznik nr 11c - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych,
  • załącznik nr 11d - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych,
  • załącznik nr 11e - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 20 października 2018 r. w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych,
  • załącznik nr 11f - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w obwodowych komisjach wyborczych,
 12. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach III z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych - załącznik 12.
 13. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Jaworzna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załącznik 13.
 14. Informacja dot. transportu do lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych - załącznik 14.
 15. Informacja dodatkowa o zmianach związanych z przeniesieniem dawnych siedzib obwodowych komisji wyborczych - załącznik 15.
 16. Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie o dyżurach w dniach 20.10.2018 r.  i 21.10.2018 r.:
 17. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 19 października 2018 r.ws. skreślenia kandydata na radnego w okręgu nr 3 - załącznik 17.
 18. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Jaworzna - załącznik 18.
 19. Protokół z wyborów do Rady Miejskiej - załącznik 19.
 20. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 - załacznik 20.
 21. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 - załacznik 21.
 22. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 - załacznik 22.
 23. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 - załacznik 23.
 24. Protokół z wyników głosowania do Sejmiku Województwa - załącznik 24.

 

 

Załączniki

zalacznik_1_Obwieszczenie o okregach_ost_wer.pdf

Data: 2018-08-20 10:29:40 Rozmiar: 51.14k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_2_Obwieszczenie_Marsz_Woj_Sl_o_okręgach_wyborczych.pdf

Data: 2018-08-21 14:25:57 Rozmiar: 134.47k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_3_uchw_PKW_ws_spos_zgl_kandyd_okw.pdf

Data: 2018-08-22 09:49:01 Rozmiar: 83.8k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_3a_Zglosz_kandyd_na_czlonkow_OKW_ds_przeprowadz_wyborow_zal_1.doc

Data: 2018-08-22 09:49:01 Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz

zalacznik_3b_Zgłosz_kandyd_na_czlonkow_OKW_ds_ustalania_wynikow_zal_2.doc

Data: 2018-08-22 09:49:01 Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz

zalacznik_4_Uchwała_PKW_ws_13_08_2018_ws_spos_zgłasz_kandyd_na_czł_tkw.pdf

Data: 2018-08-22 09:49:01 Rozmiar: 80.59k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_5_wykaz_tablice_ słupy_po_weryfikacji_MZDiM_i_MZNK_ost_wer.pdf

Data: 2018-08-30 10:10:04 Rozmiar: 69.38k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_4a_Zal_do_uchw_PKW_z_13_08_2018_ws_spos_zgłasz_kandyd_na_czł_tkw.pdf

Data: 2018-08-31 07:48:40 Rozmiar: 86.92k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_6_Obwieszczenie_PM_z_6_IX_o_obwodach_ost_wer.pdf

Data: 2018-09-07 15:53:36 Rozmiar: 135.78k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_7_Komunikat_MKW_składy-dyżury.pdf

Data: 2018-09-13 09:27:15 Rozmiar: 40.29k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_8_Informacja_Komisarza_Wyborczego.pdf

Data: 2018-09-25 08:27:38 Rozmiar: 88.28k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_9_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.pdf

Data: 2018-09-28 11:23:40 Rozmiar: 74.94k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_10_obwieszczenie_o_wylosowanych_numerach_list.pdf

Data: 2018-09-28 11:23:40 Rozmiar: 64.84k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11_sklady_OKW.pdf

Data: 2018-10-02 11:48:26 Rozmiar: 1.94M Format: .pdf Pobierz

zalacznik_12_postanowienie_pierwsze_posiedzenia_okw.pdf

Data: 2018-10-03 08:50:46 Rozmiar: 1.91M Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11a_postanowienie _8.10._zm_składu_OKW.pdf

Data: 2018-10-08 15:02:32 Rozmiar: 36.8k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_13_Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach.pdf

Data: 2018-10-09 08:41:06 Rozmiar: 64.96k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_14_informacja-transport-niepełnosprawni.pdf

Data: 2018-10-15 12:14:16 Rozmiar: 25.56k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_15_zmienione_siedziby_OKW.pdf

Data: 2018-10-15 13:13:50 Rozmiar: 36.55k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11b_postanowienie _12.10._zm_składu_OKW.pdf

Data: 2018-10-16 09:32:17 Rozmiar: 132.86k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_16a_Dyżury_MKW-20_10_2018.pdf

Data: 2018-10-18 08:39:13 Rozmiar: 119.09k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_16b_Dyżury_MKW-21_10_2018.pdf

Data: 2018-10-18 08:39:13 Rozmiar: 124.51k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11c_postanowienie _18.10._zm_składu_OKW.pdf

Data: 2018-10-18 16:49:21 Rozmiar: 225.84k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_17_Obwieszczenie_MKW_z_19.10.2018.pdf

Data: 2018-10-19 17:37:43 Rozmiar: 275.23k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11d_POSTANOWIENIE_19.10_zmiany_OKW_.pdf

Data: 2018-10-19 20:46:02 Rozmiar: 136.91k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11e_zm_skald_OKW_20.10.pdf

Data: 2018-10-20 13:03:08 Rozmiar: 43.12k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_11f_postanowienie_zm_sklady_okw.pdf

Data: 2018-10-20 14:29:20 Rozmiar: 101.03k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_18_Protokół_wyborów_Prezydenta_Miasta.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 197.76k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_19_Protokół_wyborów_Rada_Miejska.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 321.45k Format: .pdf Pobierz

zalacznik _20_Protokół_wyborów_Rada_Miejska_okręg_1.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 371.2k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_21_Protokół_wyborów_Rada_Miejska_okręg_2.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 351.12k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_22_Protokół_wyborów_Rada_Miejska_okręg_3.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 354.23k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_23_Protokół_wyborów_Rada_Miejska_Okręg_4.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 352.73k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_24_Protokół_wyborów_Sejmik_Województwa.pdf

Data: 2018-10-24 12:47:58 Rozmiar: 517.1k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 8217
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Machaj
Czas wytworzenia: 2018-08-20 07:01:19
Czas publikacji: 2018-10-24 13:24:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak