Wybory samorządowe 2018 

 

 

 

 

 1. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 sierpnia 2018 r. informujące o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie w wyborach do Rady Miejskiej w Jaworznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załącznik 1.  
 2. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. ws. informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku - załącznik 2.
 3. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - załącznik 3:
  • Załącznik nr 3a – Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie,
  • Załącznik nr 3b – Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,
 4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - załącznik 4:
  • Załącznik nr 4a - Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach.
 5. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na obszarze miasta Jaworzna - załącznik 5.
 6. Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 6 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - załącznik 6.
 7. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaworznie z dnia 12 września 2018 r. dot. składu osobowego i dyżurów - załącznik 7.

 

 

Załączniki

zalacznik_1_Obwieszczenie o okregach_ost_wer.pdf

Data: 2018-08-20 10:31:25 Rozmiar: 51.14k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_2_Obwieszczenie_Marsz_Woj_Sl_o_okręgach_wyborczych.pdf

Data: 2018-08-21 14:26:13 Rozmiar: 134.47k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_3_uchw_PKW_ws_spos_zgl_kandyd_okw.pdf

Data: 2018-08-22 09:47:52 Rozmiar: 83.8k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_3a_Zglosz_kandyd_na_czlonkow_OKW_ds_przeprowadz_wyborow_zal_1.doc

Data: 2018-08-22 09:53:53 Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz

zalacznik_3b_Zgłosz_kandyd_na_czlonkow_OKW_ds_ustalania_wynikow_zal_2.doc

Data: 2018-08-22 09:53:54 Rozmiar: 75k Format: .doc Pobierz

zalacznik_4_Uchwała_PKW_ws_13_08_2018_ws_spos_zgłasz_kandyd_na_czł_tkw.pdf

Data: 2018-08-22 09:57:09 Rozmiar: 80.59k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_5_wykaz_tablice_ słupy_po_weryfikacji_MZDiM_i_MZNK_ost_wer.pdf

Data: 2018-08-30 10:08:52 Rozmiar: 69.38k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_4a_Zal_do_uchw_PKW_z_13_08_2018_ws_spos_zgłasz_kandyd_na_czł_tkw.pdf

Data: 2018-08-31 07:50:47 Rozmiar: 86.92k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_6_Obwieszczenie_PM_z_6_IX_o_obwodach_ost_wer.pdf

Data: 2018-09-07 15:55:16 Rozmiar: 135.78k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_7_Komunikat_MKW_składy-dyżury.pdf

Data: 2018-09-13 09:29:38 Rozmiar: 40.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1378
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Machaj
Czas wytworzenia: 2018-08-20 07:01:19
Czas publikacji: 2018-09-13 09:27:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak