Informacja nt. praktyk 

 
 

Praktyka zawodowa w Urzędzie Miejskim w Jaworznie

Aby odbyć praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, należy spełnić poniższe formalności i złożyć niżej wymienione dokumenty: 

1.Podanie o możliwość odbycia praktyki, skierowane do Wydziału Organizacyjnego i Kadr, które powinno zawierać następujące informacje:

  • okres praktyki (liczbę tygodni / miesięcy) oraz dzienną liczbę godzin,

  • miesiąc, w którym praktyka powinna się odbyć / rozpocząć (np. czerwiec) oraz określenie dokładnego czasu rozpoczęcia i zakończenia praktyki,

  • dane teleadresowe osoby składającej podanie,

  • proponowane wydziały, w których praktykant chciałby odbyć praktykę,

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę zawodową w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

2. W przypadku otrzymania zgody na odbycie praktyki w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, należy najpóźniej na tydzień przed jej rozpoczęciem dostarczyć następujące dokumenty:

  • umowa/porozumienie (2 egzemplarze) podpisane przez szkołę/uczelnię, zawierające klauzulę o nieodpłatnym charakterze praktyki,

  • oświadczenie praktykanta o posiadaniu ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obowiązujące w czasie odbywania praktyki.

 

KONTAKT

W sprawie praktyk można kontaktować się z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego i Kadr:

ul. Grunwaldzka 33, po. 225,

tel. 32/618-15-46.

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna praktyki.pdf

Data: 2018-09-18 11:14:56 Rozmiar: 51.87k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 449
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Jolanta Trojan
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mikołajczyk
Czas wytworzenia: 2018-09-17 12:24:29
Czas publikacji: 2018-09-18 11:14:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak