Składy osobowe Komisji  

 
 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Marzena Czarny
2) Dawid Domagalski
3) Teresa Kondoszek
4) Ryszard Maciejowski
5) Grzegorz Piętak                   - Zastępca Przewodniczącego Komisji
6) Barbara Sikora
7) Bogusław Śmigielski            - Przewodniczący Komisji

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Maciej Bochenek
2) Janusz Ciołczyk
3) Marzena Czarny
4) Dawid Domagalski               - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5) Sebastian Pycia                   - Przewodniczący Komisji
6) Barbara Sikora
7) Wiesław Więckowski   

Komisja Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Janusz Ciołczyk                    - Przewodniczący Komisji
2) Teresa Kondoszek
3) Mariusz Kowalski                 - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4) Mirosław Pieczara

Komisja Gospodarki i Środowiska Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Maciej Bochenek
2) Renata Chmielewska
3) Dawid Domagalski                - Przewodniczący Komisji
4) Anna Lichota
5) Mirosław Pieczara                 - Zastępca Przewodniczącego Komisji
6) Grzegorz Piętak
7) Jolanta Smoliło - Żabińska
8) Maciej Stanek
9) Tomasz Sędor

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Janusz Ciołczyk
2) Renata Chmielewska
3) Dorota Guja                         - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4) Janusz Papuga
5) Mirosław Pieczara
6) Grzegorz Piętak                   - Przewodniczący Komisji
7) Sebastian Pycia
8) Maciej Stanek
9) Ewa Zuber

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Renata Chmielewska
2) Mariusz Kowalski                  - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3) Anna Lichota
4) Janusz Papuga 
5) Ewa Zuber                            - Przewodnicząca Komisji

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Ewa Głąbik
2) Anna Lichota
3) Ryszard Maciejowski             - Zastępca Przewodnicząego Komisji
4) Jolanta Smoliło - Żabińska
5) Bogusław Śmigielski
6) Wiesław Więckowski             - Przewodniczący Komisji

Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Janusz Ciołczyk
2) Marzena Czarny
3) Dorota Guja
4) Teresa Kondoszek               - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5) Mariusz Kowalski                 - Przewodniczący Komisji
6) Ryszard Maciejowski
7) Sebastian Pycia
8) Tomasz Sędor
9) Barbara Sikora

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Jaworznie

1) Janusz Papuga                   - Przewodniczący Komisji
2) Barbara Sikora
3) Maciej Stanek
4) Ewa Zuber                          - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 

Liczba odwiedzin : 479
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Jaworznie
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szczepańska
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Szczepańska
Czas wytworzenia: 2018-12-05 09:05:37
Czas publikacji: 2019-02-07 11:00:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak