Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie określania wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

2018-12-13 13:23:56
w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w prawo własności, dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej

2018-12-13 10:12:45
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029

2018-12-13 10:10:47
w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie

2018-12-13 09:43:28
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jaworznie

2018-12-07 13:38:42
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego tych Komisji

2018-12-07 13:37:52
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna

2018-12-07 13:36:08
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna

2018-12-07 13:32:05
w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna

2018-12-07 12:34:14
w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych

2018-12-07 12:32:42