Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. miasta Jaworzna

2019-03-11 11:29:48
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029

2019-03-01 12:05:12
w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno, a także określenia granic ich obwodów

2019-03-01 12:02:41
w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Jaworzno – miasta na prawach powiatu

2019-03-01 11:59:09
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Muzeum Miasta Jaworzna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dwudziestu dwóch lat zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 5, w celu prowadzenia działalności statutowej

2019-03-01 11:53:15
w sprawie złożenia skargi na Uchwałę Nr 11/II/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2019 r. znak sprawy 11/II/2019

2019-03-01 11:50:07