Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-05-17 12:57:46
Zarządzenie w sprawie ustanowienia przez Prezydenta Miasta ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach gruntowych zabudowanych oraz na nieruchomości niezabudowanej stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

2017-11-29 08:19:28
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr nr 121, 136, 139, 140, 142, 143, 144 w obr. geod. 153 m. Jaworzna, położonych w rejonie ulic Bema, Orzeszkowej i Wojska Polskiego w Jaworznie.

2018-05-18 07:19:35
Prezydenta Miasta Jaworzna o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

2018-06-06 07:20:35
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych położonych przy ul. Rejtana w Jaworznie.

2018-06-27 10:51:34
PREZYDENT MIASTA JAWORZNAustala WYKAZ od 6.07.2018 – 27.07.2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna

2018-07-06 06:35:39
REZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 1/103 o pow. 2637 m² w obr. geod. 78 m. Jaworzna, położoną przy ul. Pięknej

2018-07-06 06:55:38
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych, położonych w rejonie ul. Podgórskiej w Jaworznie

ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek gminnych:

  • działki nr nr 59/6 o pow. 226 m² i 90 o pow. 876 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna,

  • działki nr nr 59/5 o pow. 216 m² i 91 o pow. 886 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna,

  • działki nr nr 59/4 o pow. 221 m² i 92 o pow. 881 m² z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna,

  • działki nr nr 59/3 o pow. 241 m² i 93 o pow. 860 m²z udziałem 1/5 cz. dz. 59/2 o pow. 1079 m² w obr. geod. 293 m. Jaworzna,

położonych przy ul. Podgórskiej w Jaworznie

2018-07-06 07:37:37
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych nr nr 4/4, 4/5 w obr. geod. 114 m. Jaworzna, położone przy ul. Szprotawy w Jaworznie.

2018-07-06 07:43:36
PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna

  1. Lokal mieszkalny położony przy ul. Kolejarzy 41/16.

  2. Lokal mieszkalny położony przy ul. Poniatowskiego 20/2.

  3. Lokal mieszkalny położony przy ul. Szklarskiej 8/4.

  4. Lokal mieszkalny położony przy ul. Szklarskiej 8/6

2018-07-06 07:49:37