Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-19 12:20:55 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Wykonywanie prac geodezyjnych dla Wydziału Skarbu i Wydziału Obrotu Nieruchomościami Miasta Jaworzna w 2018 roku, w podziale na 3 zadania Małgorzata Targosz-Wilk Edycja artykułu
2018-01-19 11:59:33 Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych / Protokół Nr 41/2017 z dn. 14.12.2017 r. Krystyna Hezner Publikacja artykułu
2018-01-19 11:59:05 Komisja Rewizyjna / Protokół Nr 35/2017 z dn. 24.11.2017 r. Krystyna Hezner Edycja artykułu
2018-01-19 11:28:54 Komisja Rewizyjna / Protokół Nr 35/2017 z dn. 24.11.2017 r. Krystyna Hezner Publikacja artykułu
2018-01-19 11:06:28 Akta stanu cywilnego / WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ USC.KI-13 Magdalena Kosobudzka Edycja artykułu
2018-01-19 11:05:42 Akta stanu cywilnego / SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO USC.KI-14 Magdalena Kosobudzka Edycja artykułu
2018-01-19 11:04:38 Akta stanu cywilnego / USTALENIE LUB ODTWORZENIE TREŚCIAKTU STANU CYWILNEGO USC.KI-16 Magdalena Kosobudzka Edycja artykułu
2018-01-19 11:04:12 Akta stanu cywilnego / SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU WYCZEKIWA NA ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO USC.KI-6 Magdalena Kosobudzka Edycja artykułu
2018-01-19 11:03:36 Akta stanu cywilnego / SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA USC.KI-1 Magdalena Kosobudzka Edycja artykułu
2018-01-19 11:02:14 Akta stanu cywilnego / SPORZĄDZENIE AKTU MAŁŻEŃSTWA USC.KI-5 Magdalena Kosobudzka Edycja artykułu