Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 13:37:37 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Banasika w Jaworznie Małgorzata Targosz-Wilk Publikacja artykułu
2017-04-28 13:36:41 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Remont boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Licealnej 3 w Jaworznie Anna Rydel Publikacja artykułu
2017-04-28 12:31:54 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:30:50 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017-2027 Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:28:51 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2018 rok Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:27:52 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:26:47 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie przez Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej w Jaworznie Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:25:39 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:23:57 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2017-04-28 12:22:17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. / w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Piekarskiej w Jaworznie Dorota Szczepańska Publikacja artykułu