Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-20 00:01:51 Ochrona środowiska / Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa węzła Nowoszczakowska w ciągu ul. Grunwaldzkiej DK79, projekt „Miasto Twarzą do Autostrady” wraz z odcinkiem Obwodnicy Północnej do skrzyżowania z ul. Szczakowską w Jaworznie Izabela Grudzień Publikacja artykułu
2017-11-20 00:01:51 Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji środowiskowych / Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji do zestalania pyłów i żużli planowanej do realizacji przy ul. Martyniaków, na działce o nr ewidencyjnym 79/3 w obr. 165. Izabela Grudzień Publikacja artykułu
2017-11-17 14:05:41 Urząd Miejski - informacje o wynikach naborów / INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2017-11-17 13:36:39 Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko / Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji do zestalania pyłów i żużli planowanej do realizacji przy ul. Martyniaków, na działce o nr ewidencyjnym 79/3 w obr. 165. Izabela Grudzień Edycja artykułu
2017-11-17 12:53:44 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na 3 części. Agata Nowak Edycja artykułu
2017-11-17 12:46:09 Zamówienia poniżej 30 000 euro / Świadczenie usług ochrony w rozumieniu przepisów ustawy z  22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2018r. w podziale na 2 części. Anna Rydel Edycja artykułu
2017-11-17 12:45:11 Zamówienia poniżej 30 000 euro / Świadczenie usług ochrony w rozumieniu przepisów ustawy z  22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2018r. w podziale na 2 części. Anna Rydel Publikacja artykułu
2017-11-17 11:15:31 Ochrona środowiska / Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 15.11.2017 r. dot. przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2017-11-17 10:13:02 Geodezja i kartografia / UDZIELANIE INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO GD.KI-4 Marta Wychowałek Edycja artykułu
2017-11-17 10:12:09 Geodezja i kartografia / UDZIELANIE INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO GD.KI-4 Marta Wychowałek Edycja artykułu