Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-22 15:37:27 Ocena jakości wody dla m. Jaworzna / Październik 2018 r. - orzeczenia o jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi Monika Nowak Publikacja artykułu
2018-10-22 15:22:33 Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta / Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2018 r. o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2018-10-22 15:22:29 Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta / Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 21 grudnia 2016 r. o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna Jolanta Trojan Archiwizacja artykułu
2018-10-20 14:29:20 Wybory samorządowe 2018 / Wybory samorządowe 2018 Jolanta Trojan Edycja artykułu
2018-10-20 13:03:08 Wybory samorządowe 2018 / Wybory samorządowe 2018 Jolanta Trojan Edycja artykułu
2018-10-19 20:46:02 Wybory samorządowe 2018 / Wybory samorządowe 2018 Jolanta Trojan Edycja artykułu
2018-10-19 17:37:43 Wybory samorządowe 2018 / Wybory samorządowe 2018 Jolanta Trojan Edycja artykułu
2018-10-19 14:34:40 Zamówienia poniżej 30 000 euro / Konserwacja rowów nawadniająco-odwadniających na terenach rolnych Gminy Miasta Jaworzna w 2018 roku. Agata Nowak Edycja artykułu
2018-10-19 13:18:16 Wybory samorządowe 2018 / Wybory samorządowe 2018 Jolanta Trojan Edycja artykułu
2018-10-19 05:28:49 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości- działki nr nr 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/23 w obr. geod. 274 m. Jaworzna, wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Alina Cwynar Publikacja artykułu