Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-20 08:21:54 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 76/2 o pow. 1812 m² w obr. geod. 150 m. Jaworzna, położoną przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie, wyznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Alina Cwynar Publikacja artykułu
2018-04-20 07:21:53 Nieruchomości / REZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działki gminne nr nr 1741/78 o pow. 329 m², 1741/80 o pow. 261 m² i 1741/82 o pow. 331 m² w obr. geod. Cezarówka m. Jaworzna, położone przy ul. Herbowej w Jaworznie. Alina Cwynar Publikacja artykułu
2018-04-20 07:13:55 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA ustala wykaz nieruchomości obejmujący działkę gminną nr 837/8 o pow. 440 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna, położoną przy ul. Abstorskich w Jaworznie. Alina Cwynar Publikacja artykułu
2018-04-20 00:01:52 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Publikacja artykułu
2018-04-20 00:01:52 Ochrona środowiska / Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Małej Elektrowni Wodnej w km 23+058 biegu rzeki Przemszy w Jaworznie” planowanego do realizacji na terenie działek nr 175 i 125 obręb 215 w Jaworznie oraz działek nr 1873/1 i 643/1 obręb Brzęczkowice w Mysłowicach Izabela Grudzień Publikacja artykułu
2018-04-19 15:28:10 Urząd Miejski - informacje o wynikach naborów / INFORMACJA O WYNIKACH ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W REFERACIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W WYDZIALE SKARBU W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2018-04-19 15:24:40 Urząd Miejski - informacje o wynikach naborów / INFORMACJA O WYNIKACH ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE ROZWOJU I OBSŁUGI INWESTORÓW W WYDZIALE ROZWOJU I POLITYKI GOSPODARCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2018-04-19 14:17:37 Urząd Miejski - informacje o wynikach naborów / INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2018-04-19 14:06:30 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Dostawa wyposażenia do pracowni mechaniki pojazdowej, w podziale na 6 części. Agata Nowak Edycja artykułu
2018-04-19 13:22:41 Komisja Kultury / Protokół Nr 43/2018 z dn. 22 marca 2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu