Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-18 14:42:06 Zuber Ewa / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 19.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:40:57 Więckowski Wiesław / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 20.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:38:32 Śmigielski Bogusław / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 16.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:36:44 Stanek Maciej / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 13.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:34:12 Smoliło-Żabińska Jolanta / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 12.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:33:20 Sikora Barbara / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 18.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:32:05 Sędor Tomasz / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 18.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:27:23 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej / LUTY 2019r. Karolina Warzecha Edycja artykułu
2019-02-18 14:25:28 Pycia Sebastian / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 21.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:24:06 Piętak Grzegorz / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 02.01.2019 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:22:37 Pieczara Mirosław / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 14.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:21:13 Papuga Janusz / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 20.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:19:56 Maciejowski Ryszard / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 21.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:18:19 Lichota Anna / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 17.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:17:38 Kowalski Mariusz / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 21.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:16:17 Kondoszek Teresa / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 17.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:15:34 Guja Dorota / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 18.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:13:29 Głąbik Ewa / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 20.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:11:24 Domagalski Dawid / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 20.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:10:22 Czarny Marzena / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 17.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:09:37 Ciołczyk Janusz / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 18.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:06:59 Chmielewska Renata / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 18.12.2018 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 14:04:14 Bochenek Maciej / Oświadczenie majątkowe złożone wg stanu na 03.01.2019 r. Dorota Szczepańska Publikacja artykułu
2019-02-18 13:13:11 Ochrona środowiska / Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z 11.02.2019r. o wszczęciu na wniosek ZGOK Sp. z o. o. w Balinie postępowania administracyjnego ws. o: wygaszenie decyzji Marszałka Woj. Ślaskiego - pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie ścieków przemysłowych; wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2019-02-18 12:21:03 Schemat organizacyjny / Schemat Wydz. EK Tomasz Dudek Edycja artykułu
2019-02-18 12:17:08 Kontakt / Kontakt Tomasz Dudek Edycja artykułu
2019-02-15 13:21:50 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_10514_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 13:04:40 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8477_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 13:03:47 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8477_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:55:20 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8480_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:54:37 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8480_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:47:20 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8481_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:46:29 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8481_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:41:06 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8484_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:39:40 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8484_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:34:01 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8489_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:32:57 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8489_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:26:40 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8493_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:25:37 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8493_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:16:37 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8474_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:15:15 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8474_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:07:06 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8495_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:05:16 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8495_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 11:41:27 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Wykonywanie prac geodezyjnych dla Referatu Nieruchomości Gminy w Wydziale Skarbu Miasta Jaworzna w 2019 roku Małgorzata Targosz-Wilk Edycja artykułu
2019-02-15 11:12:56 Gospodarstwo rolne / POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO WEDŁUG USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO - OŚ.KI-24 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 11:05:54 Gospodarstwo rolne / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM OŚ.KI-22 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 10:54:59 Oświadczenia majątkowe Radnych / Oświadczenia majątkowe Radnych Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2019-02-15 09:57:26 Kontakt / Kontakt Tomasz Dudek Edycja artykułu
2019-02-15 09:09:27 Gospodarstwo rolne / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM OŚ.KI-22 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 09:04:40 Zwierzęta / WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ OŚ.KI-14 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu