Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 12:15:15 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8474_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:07:06 Wnioski do projektu zmiany Studium / wniosek_studium_8495_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 12:05:16 Wnioski i uwagi poza procedurami i terminami / inne_8495_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 11:41:27 Zamówienia powyżej 30 000 euro / Wykonywanie prac geodezyjnych dla Referatu Nieruchomości Gminy w Wydziale Skarbu Miasta Jaworzna w 2019 roku Małgorzata Targosz-Wilk Edycja artykułu
2019-02-15 11:12:56 Gospodarstwo rolne / POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO WEDŁUG USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO - OŚ.KI-24 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 11:05:54 Gospodarstwo rolne / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM OŚ.KI-22 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 10:54:59 Oświadczenia majątkowe Radnych / Oświadczenia majątkowe Radnych Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2019-02-15 09:57:26 Kontakt / Kontakt Tomasz Dudek Edycja artykułu
2019-02-15 09:09:27 Gospodarstwo rolne / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM OŚ.KI-22 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 09:04:40 Zwierzęta / WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ OŚ.KI-14 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu