Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-15 08:55:35 Gospodarstwo rolne / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM OŚ.KI-22 Jakub Chrząszcz Edycja artykułu
2019-02-15 08:26:06 Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Ogłoszenie o terminie wyborów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie Jolanta Rudzka Publikacja artykułu
2019-02-15 08:23:01 Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi / Ogłoszenie o liście kandydatów zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie Jolanta Rudzka Publikacja artykułu
2019-02-15 08:18:40 Uwagi w trybie drugiego wyłożenia / uwaga_mpzpJeleń_2_10518_2019 Ewelina Ciołczyk Publikacja artykułu
2019-02-15 07:59:18 Urząd Miejski - oferty pracy / NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE NIERUCHOMOŚCI GMINY W WYDZIALE SKARBU w URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE NR REFERENCYJNY WS/II Jolanta Trojan Publikacja artykułu
2019-02-15 07:49:54 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 31/17 o pow. 1014 m² w obr. geod. 268 m. Jaworzna oraz we współwłasności części wspólnych budynku mieszkalnego położonego na działce nr 31/17 w obr. 268 przy ul. Azot 5 w Jaworznie oraz prawo własności znajdujących się w tym budynku dwóch niewyodrębnionych lokali mieszkalnych. Alina Cwynar Publikacja artykułu
2019-02-15 07:24:51 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ustala wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu oraz dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa. Publikacja artykułu
2019-02-15 07:08:52 Nieruchomości / PREZYDENT MIASTA JAWORZNA o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gminnej nr 69/44 w obr. geod. 276 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Niemcewicza w Jaworznie. Alina Cwynar Publikacja artykułu
2019-02-14 16:19:24 Ocena jakości wody dla m. Jaworzna / 2018 rok - Obszarowa okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta Jaworzna Monika Nowak Publikacja artykułu
2019-02-14 12:58:31 Kontakt / Kontakt Karolina Kędroń Edycja artykułu