Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-14 12:12:38 Terminy i porządek Sesji Rady Miejskiej / Porządek seji zwołanej na 28 lutego 2019 roku Karolina Słaby Publikacja artykułu
2019-02-14 11:44:58 Akty zmieniające - Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029 / Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019-2029 Barbara Kuziel Publikacja artykułu
2019-02-13 14:39:42 Zamówienia poniżej 30 000 euro / Zapewnienie opieki nad rannymi zwierzętami dziko żyjącymi. Agata Nowak Edycja artykułu
2019-02-13 10:29:36 Kontakt / Kontakt z wydziałem Inwestycji Miejskich Ewa Jaworska Publikacja artykułu
2019-02-13 10:26:42 Schemat organizacyjny / Schemat organizacyjny |Wydziału IM - stan na luty 2019 Ewa Jaworska Publikacja artykułu
2019-02-13 09:59:20 Transport drogowy / WYDANIE WTÓRNIKA Z LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO LUB Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:58:52 Transport drogowy / WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:58:01 Transport drogowy / ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:57:16 Komunikacja / WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MIEJSCA NA WPISANIE BADANIA TECHNICZNEGO W POPRZEDNIM DOWODZIE REJESTRACYJNY Piotr Nidecki-Mikulicz Edycja artykułu
2019-02-13 09:56:50 Komunikacja / REJESTRACJA CIĄGNIKA ROLNICZEGO ZAKUPIONEGO Z TERENU MIASTA POSIADAJĄCEGO TABLICE REJESTRACYJNE STAREGO TYPU. Piotr Nidecki-Mikulicz Edycja artykułu