Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-13 09:50:58 Transport drogowy / ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:50:18 Transport drogowy / PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:49:31 Transport drogowy / WYDANIE WYPISU Z ZEZWOLENIA / ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH WE WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:49:11 Komunikacja / WYDANIE NOWEGO PRAWA JAZDY KATEGORII A, B, C, D, T. Piotr Nidecki-Mikulicz Edycja artykułu
2019-02-13 09:49:06 Transport drogowy / ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:48:47 Komunikacja / WYMIANA NALEPKI KONTROLNEJ W PRZYPADKU JEJ ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA. Piotr Nidecki-Mikulicz Edycja artykułu
2019-02-13 09:48:40 Transport drogowy / WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:48:03 Transport drogowy / WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB. Mirosława Efemberg Edycja artykułu
2019-02-13 09:47:15 Komunikacja / WYMIANA TABLIC/TABLICY REJESTRACYJNEJ NOWEGO TYPU W PRZYPADKU USZKODZENIA. Piotr Nidecki-Mikulicz Edycja artykułu
2019-02-13 09:44:13 Kontakt / Kontakt Jolanta Trojan Edycja artykułu